අතන මෙතන

කානු නැති බද්දේගම, කුම්මේ ජලයෙන් යටවෙයි

 

 

බද්දේගම නගරයේ කුම්මේ ප්‍රදේශයේ නිසි පරිදි කානු පද්ධතියක් නැතිකම නිසා නිරන්තරයෙන් වැසි ජලයෙන් යටවෙයි. ඒ නිසා එම නගරයේ ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත් වෙති. කුම්මේ ප්‍රදේශයේ ජලය එකතුවූ වගුරු බිමක්ද ගොඩකර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම නිසා මෙම තත්ත්වය තවත් උද්ගත වී ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මේ පිළිබඳ බලධාරීන් පවසන්නේ ඉදිරියේ දී බද්දේගම ගාල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින බවත් ඒ සමග වැසි ජලය ගලා යෑම සඳහා කානු පද්ධතියක් ඉදිකිරීමටත් නියමිත බවය. පෙරේදා (18 වැනිදා) පස්වරුවේ පැවැති ධාරානිපාත වර්ෂාවෙන් බද්දේගම නගරයේ කුම්මේ ප්‍රදේශය ජලයෙන් යට වී ඇති ආකාරයද මේ ඡායාරූපවලින් දිස්වේ.

මහේෂ් ද සිල්වා – බද්දේගම