ක්‍රීඩා

ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් සම්මාන උළෙලේ හොඳම එක පැට් කමින්ස්ට

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් සම්මාන උළෙලේ මෙවරත් අතිසාර්ථකව පැවැත් වුණා.

ඒ, මෙල්බර්න් නුවරදීයි.

මෙවර සම්මාන උළෙලේ සම්මාන පිරිනැමුනේ මේ ආකාරයෙන්,

පිරිමි – වසරේ හොදම එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයා – Marcus Stoinis

කාන්තා – වසරේ හොදම එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩිකාව – Alyssa Healy

Betty Wilson වසරේ හොදම තරුණ ක්‍රීඩිකාව – Georgia Wareham

Bradman වසරේ හොදම තරුණ ක්‍රීඩකයා – Will Pucovski

පිරිමි – වසරේ හොදම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා – Nathan Lyon

ජනතාවගේ ශූරයා සම්මානය – Moises Henriques

කාන්තා – වසරේ දේශීය ක්‍රීඩිකාව – Heather Graham

පිරිමි – වසරේ දේශීය ක්‍රීඩකයා – Matthew Wade

කාන්තා – වසරේ හොදම පන්දුවාර විස්ස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩිකාව – Alyssa Healy

පිරිමි – වස‌රේ හොදම පන්දුවාර විස්ස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයා – Glenn Maxwell

Belinda Clark සම්මානය – Alyssa Healy

Allan Border පදක්කම – Pat Cummins