ගොසිප්

ඔටුන්න අතහැර වෙල්ගම තේ වවන්න බහි

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කළද අවසානයේ නාම යෝජනා භාරදීමෙන් මන්ත්‍රීවරයා වැළකී සිටියේය. ‘බොරු වැඩකට’ නාම යෝජනා භාර නොදුන් බවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සහයෝගය ලබානොදෙන බවත් ඔහු අවධාරණය කර සිටියේය.

මාසයක කාලයක් දේශපාලනයෙන් විවේක ගන්නා බව සඳහන් කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා තම ඉඩමේ තේ වගා කිරීමට කටයුතු කරන බවද මහමැතිවරණයේදී කුමන දේශපාලන පක්ෂයකින් ඉදිරිපත් වනවාද යන්න මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති බවද කියයි.