අතන මෙතන

එළවළු ලාභයි - ගන්න කෙනෙක් නෑ

එළවළු ලාභයි – ගන්න කෙනෙක් නෑ

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලින් ඇහෙන දුක්ගැනවිල්ලක්

දිවයින පුරා විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද(09) දිනයේදී ද තොග වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා යලි විවෘත වූ අතර සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත එළවළු සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වර්ග තොග  නිසි ලෙස ලැබී තිබිණ.

ඒ අනුව පිළියන්දල බෝකුන්දර විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය  ද අද දිනයේ දී විවෘත ව පවතින අතර එහි ද  එළවළු තොග විශාල ලෙස ලැබී තිබුනත් වෙනදා මෙන්ම ගැනුම්කරුවන්ගේ අඩුවීම කැපී පෙණෙනි.

වෙළෙඳුන් සඳහන් කරන්නේ දින දෙකෙන් දෙකට පමණ මෙසේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීම හේතුවෙන් ගැනුම්කරුවන් පැමිණීම අඩුවන බවත් ඒ හේතුවෙන් තම වෙළඳසැල් වල ඉතිරි වන එළවළු තොග කුණු වී විසි කිරීමට සිදුවීම නිසා තමන්ට පාඩු විඳීමට සිදුවන බවත් ය.

කෙසේ වෙතත් එහි එළවළු වර්ග වල මිල ගණන් ද පෙර සති වලට සාපේක්ෂව අඩු අගයක් ගැනිණ.

අද දිනයේ එහි එළවළු වර්ග කිහිපයක තොග මිල මෙසේය.

කැරට් – 130/=
ලීක්ස් – 200/=
බෝංචි – 200/=
වම්බටු – 200/=
මාළුමිරිස් – 220/=
වට්ටක්කා – 100/=
බීට් – 120/=
බණ්ඩක්කා – 120/=
වැටකොලු – 160/=
දිනේෂ් රූපසිංහ