අතන මෙතන

එන්න එන්න ශිවාජිලිංගම් –  බෑ… බෑ… මම යන්නම්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා යාපනේ යද්දී හැමදාම කළු කොඩි උස්සගෙන උද්ඝෝෂණය කරන එම්. කේ. ශිවාජිලිංගම් මහත්තයා ඊයේ ජනාධිපතිවරයාට මුණ ගැහුනේ කළු කොඩි නැතුවයි.

ජනාධිපතිවරයාඊයේ කන්කසන්තුරේ මයිලඩි ධීවර වරායට මුල්ගල් තියන උත්සවයට ගියා.ජනාධිපතිවරයා එන්න ටිකකට කලින් ධීවර ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා ඇවිල්ලා හිටියා.

ඇමතිවරයා සෙනග අස්සේ ඇහැ යවනකොට එක පාරටම දැක්කා යාපනය දිස්තික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශිවාජිලිංගම්ව. ඇමතිතුමා මුලින්ම බැලුවේ ශිවාජිලිංගම්ගේ අතේ කළු කොඩියක් තියෙනවද කියලා.පුදුමෙකට වගේ ඒ වෙලාවෙ ශිවාජිලිංගම් ඇවිත් හිටියෙ කළු කොඩිනැතුව.

ඇමතිතුමා ශිවාජිලිංගම් ගාවට ගිහින්,‘‘යමු යමු වේදිකාවට යමු“ කිව්වා.

බෑ… බෑ… මගේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුත්ඉන්නෙ බිමනෙ“ කියලා ශිවාජිලිංගම් කිව්වා.

එතකොටම තමයි ජනාධිපතිතුමා ආවේ.උත්සවයට ඇවිත් හිටිය සෙනග අතරින් යද්දි, ජනාධිපතිතුමා දැක්ක විජිත් එක්ක ශිවාජිලිංගම් ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාත් එතනට ගිහින් ශිවාජිලිංගම්ට අතට අත දීලා‘‘යමු යමු වේදිකාවට“කියල කතා කළා. එත් ශිවාජි නෙමයි හෙළවුණේ. ජනාධිපතිතුමා වේදිකාවට එන්න කියලා කරපු ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා ශිවාජි ජනතාව සමගම හිටියා.