අතන මෙතන

උපකාරක ගණිත ගුරා සිසුවියට අපචාර කරන්න ගිහින්

බඩල්කුඹුර පොලිස් වසමේ කරදගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි 14 හැවිරිදි පාසල් ශිෂ්‍යාවකට ලිංගික අතවරකිරීමට තැත් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් උපකාරක පංති ගුරුවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට ඇත.

අතවරයට ලක්වූ දැරිය ගණිතය විෂය ඉගෙනගැනීම සඳහා උපකාරක පංතියකට යන අතර ගණිතය විෂය උගන්වන ගුරුවරයා ඇයව ඔහුගේ මෝටර්රථයේ නංවාගෙන ගොස් ලිංගික අතවරකිරීමට තැත්කොට ඇත.

ඒ පිළිබඳව දැරිය විසින් දෙමව්පියන්ට දැන්වීමෙන් අනතුරුව බඩල්කුඹුර පොලීසියට පැමිණිලි කර ඇත.

සැකකාර ගුරුවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට ඇතැයි බඩල්කුඹුර පොලිස් ස්ථානාධිපති ජානක රත්නසිරි මහතා පැවසීය.

 

කැලුම් ගුණතිලක