අතන මෙතන

උදේ 7.30 කැඳ වූ කැබිනට් රැස්වීමට ආවේ ඇමතිවරු 5 යි ලු

ඉකුත් සතියේ අඟහරුවාදා පෙරවරු 7.30 ට කැඳවා තිබුණු ‘කැබිනට් රැස්වීමට’ ඇමතිවරුන් පස්දෙනෙකු පමණක් පැමිණ සිටීම සම්බන්ධයෙන් තරමක් කේන්තියෙන් පසු වූ ජනාධිපතිවරයා, ‘මේ අය උදෙන් එන්නෙ නැති හින්දා ලබන සතියේ ඉඳන් පරණ වෙලාවට ම පරක්කු වෙලා පටන් ගනිමු…’ යි කැබිනට් කාර්යයාලයට දැනුම් දී තිබේ.

‘‘මම කැබිනට් එක උදෙන් ම තියන්න හිතුවේ හැමෝටම එතකොට කලින්ම තම තමන්ගේ අමාත්‍යාංශවල වැඩවලට යන්න පුළුවන් හින්දා… ඒත් ඉතිං ඒ අයට ඒක කරන්න බැරි නම් වෙන මොනව කරන්න ද…?” ජනාධිපතිවරයා සිය නිලධාරින් සමඟ වැඩිදුරටත් පවසා තිබුණි.