අතන මෙතන

උතුරු පළාතේ මහජනයා ගැවසෙන ස්ථාන විෂබීජහරණය කරයි

උතුරු පළාතේ මහජනතාව ගැවසෙන පොදු ස්ථාන හා රාජ්‍ය ආයතන පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා නිළධාරීන් විසින් ඊයේ(25) විෂබීජ හරණය සිදුකරනු ලැබිණ.

වවුනියාව,යාපනය හා මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මහජනතාව බහුලව ගැවසෙන ස්ථාන හා රාජ්‍ය ආයතන එලෙස විෂබීජ හරණය සිදුකෙරිණ.

දුම්රිය ස්ථානය,බස් නැවතුම්පොළවල් හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල,බැංකු ආදි ස්ථාන විෂබීජහරණ සිදුකරනු ලැබිණ.

 

මාධව කුලසූරිය