අතන මෙතන

ඉහළ කොත්මලේ වාන් දොරටු විවෘත කරයි

ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත කිරීමට ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවරුන් විසින් අද (08) පියවර ගනු ලැබීය.

ජලාශයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයන්ට මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙසේ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණි.

ජලාශයට පහළ කොත්මලා ඔය පරිහරණය කරන ජනතාව දැඩි විමසිලිමත්ව සිටිය යුතු බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසයි.