අතන මෙතන

ඉසුරගේ කෑම වට්ටෝරුව රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ හොයාගෙන

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ බස්නාහිර පළාත් මහා ඇමතිඉසුර දේවප්‍රියගේ කෑම වට්ටෝරුව ඊයේ පෙරේදා දවසක හෙළිදරව් කළා. රෙජිනෝල්ඩ් කිව්වේ  බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමති කන්නේ හඳුන්කූරුයි ඉටි පන්දනුයි වෙන්න ඇති කියලායි… ලක්ෂ හයහමාරකට පුටුවක් ගෙන්නලා පස්ස තියන්න යන්නේ මේ කෑම කන නිසා වෙන්න ඇති කියලයි රෙජිනෝල්ඩ් කියන්නේ. එහෙම පස්ස තියන්න ගිය පුටුව ගෙන්වන එක ජනාධිපති මෛත්‍රී නතර කළා කියලත් රෙජිනෝල්ඩ් කිව්වා. රෙජිනෝල්ඩ් මේ කතාව කිව්වෙ බලන්ගොඩ තිබුණු නිදහස් පක්ෂ ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමකදීයි.

හැබැයි ඉසුර නම් කියන්නෙ කවුරු එපා කිව්වත් ටෙන්ඩර් එක දාලා ඉවර නිසා මේ පුටු ගෙන්න එක නවත්තන්න කාටවත් බෑ කියලයි.