අතන මෙතන

ඇහැලියගොඩට උග්‍ර පානීය ජල හිඟයක්

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් ඇහැලියගොඩ නගර, ගනේගොඩ, පෝපැත්ත, මීන්නාන, විලේගොඩ ඇතුලු ගම්මාන රැසක පවුල් දහසක පමන ජනතාවක් මේ වන විට උග්‍ර පානීය ජල හිඟයකට මුහුණ පා ඇති අතර ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් චම්පික ධර්මපාල මහතාගේ හා ඇහැලිගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාගේ මැදිහත් වීම මත මේ වන විටත් ජල බවුසර් හා ජල ටැංකි යොදා ගනිමින් පීඩාවට පත්ව ඇති එම ජනතාවට පානීය ජලය බොදා හරිමින් සිටී.

මේ පිළිබඳඏව අදහස් දැක් වූ ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් චම්පික ධර්මපාල මහතා පවසා සිටියේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියගේ උපදෙස් මත ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජල බවුසර් හා ජල ටැංකි යොදා ගනිමින් මේ වන විට උගු ජල හිගයකට මුහුන පා ඇති ග්‍රාම නිළධාරී වසම් කිහිපයක ජනතාවට නොකඩවා පානීය ජලය බෙදාහරිමින් සිටින බවයි.

මේ වන විට ඊලග මාසයට අදාල වියදම ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති රුපියල් එක්ලක්ෂ හැටදහසක මුදල ඉල්ලා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියට ඇස්තමේන්තුවක් යවා ඇති බවද එය ඉතා ඉක්මනින් ලැබීමට නියමිතව ඇති හෙයින් පානීය ජලය බෙදා හැරීම අකන්ඩව සිදුකරන බවද ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයා පැවසීය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ඒ මහතා පවසා සිටියේ ඉදිරි දිනවල ඇතිවන වර්ෂාවේ වෙනස්කම් අනුව ලබා ගතයුතු මුදල් ප්‍රමානයද අඩු හෝ වැඩි විය හැකි වුවත් ඒ පිළිබඳව නොසිතා ජනතාවගේ පානීය ජල අව්ශ්‍යතාවයට මුල් තැන දී කටයුතු කරන බවයි.

 

සුනිල් පියතිලක