අතන මෙතන

ඇල්පිටිය රෝහලේ ගින්නක්

ඇල්පිටිය මූලික රෝහලේ සායනික කාමරයක අද (28)පෙරවරු 9.00 ට පමණ ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි ඇල්පිටිය පොලිසිය පවසයි.

අදාල සායනික කාමරය එම අවස්ථාවේ වසා තිබි ඇති අතර එහි වායුසමිකරණයට ගිනි ඇවිලි අනතුරුව එහි තිබූ උපකරණ කීපයකටද ගිනි ඇවිලි ඇත.

ගිනි නිවීම් ඒකකය එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර ඒ වනවිට වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වහා ක‍්‍රීයාත්මකවී ගින්න නිවා දැමිමට කටයුතු කර ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්දයෙන් ඇල්පිටිය පොලිසිය වැඩිදුර පරික්‍ෂණ සිදුකරයි.

 

මහේෂ් ද සිල්වා