ගොසිප්

ඇමති ධූර වලින් ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් පා. මන්ත්‍රීවරුන් හෙට විපක්ෂ නායක හමුවීමට තීරණය කරයි

පසුගිය 03 වැනිදා ආණ්ඩුවේ ඇමති ධුරවලින් ඉල්ලා අස් වූ මුස්ලිම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 09 දෙනා හෙට (08) විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට තීරණය කර තිබේ.

හෙට (08) උදෑසන 10.00ට මෙම හමුව සිදුවීමට නියමිතයි.

මේ අතර එම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායම ලබන සතියේ මල්වතු – අස්ගිරි මහානාහිමිවරුන් බැහැදැකීමට ද නියමිතයි.