අතන මෙතන

‘අධිකරණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ බරපතළ ගැටළුවක්’

එම සන්ධානය හැදීමට අදාළ සාකච්ඡුාවෙන් අනතුරුව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පෙන්වා දුන්නේ අධිකරණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ හටගෙන තිබෙන බරපතළ අවුලක් පිළිඳවය.

‘‘අධිකරණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ බරපතළ අවුලක් හටගෙන තිබෙනවා. මාව හමුවීමට ඉහළ අධිකරණවල විනිසුරුතුමන්ලා බොහෝ පිරිස් එනවා. ඔවුන් පවසන්නේ තමන් වෙහෙස වෙලා කිර්තිමත් සේවයක් කරලා ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව ලැබිය යුතු ධුරයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තාට එය නොලැබී යාවි කියලයි. සියලූ සුදුසුකම් සැපිරුවත් තමන්ට ලැබිය යුතු ධුරය නොලැබී යාවි කියන බිය ඔවුන්ට ඇති වෙලා තිබෙනවා. අද මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව එජාපයේ උවමනාව ඉටු කරන තැනක් වෙලා’’ ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේ දැඩි කළකිරීමෙනි.

‘‘ජනාධිපතිතුමනි, අපි පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදි බොහෝ උත්සාහ කරලා මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගැන පෙබරවාරි 21 වැනිදාට විවාදයක් ලබා ගත්තා. මේ කරුණු සියල්ල අපට විධිමත් අයුරින් පාර්ලිමේන්තුව හරහා ජනතාවට කියන්න පුළුවන්’’ විමල් වීරවංශ මහතා එහිදී පැවසුවේ ය.

‘‘ඔව්ෟ ඒක බොහොම හොඳයි. අපි මේ අධිකරණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ අවුල රටට කියන්න මේ අවස්ථාව හොඳින් යොදා ගනිමුෟ’’ ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසුවේ ය. එම කතාබහෙන් අනතුරුව පක්‍ෂ නායක රැුස්වීම නිමා විය.