අතන මෙතන

අකුරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයම වසා දමයි

මධ්‍යම පළාතේ මුල්ම කොරෝනා ආසාදිත රෝගියා අකුරණ තෙළඹුගහවත්ත ප්‍රදේශයෙන් හමුවීමත් සමග වයිරසය ආසාදනය වීමට වැළැක්වීමේ අරමුණ ඇතිව අකුරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සියලු ග්‍රාම නිළධාරි වසම් සම්පූර්ණයෙන් මේ වන විට වසා ඇති බව අකුරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් ඉන්දිකා කුමාර අබේසිංහ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළහ.

කොට්ඨාසයෙ සියලු මාර්ග ආරක්ෂක අංශ මගින් අවහිර කර ඇති ගම් අතර ගමන් කිරීමද නවත්වා ඇත.